تبلیغات
شور - ریگی كیست؟
 ریگی كیست؟ ...

ریگی كیست؟
عبدالمالك ریگی احتمالا متولد سال 1358 است. «ریگی» نام یكی از قبایل بلوچستان شمالی است، مانند قبایلی چون براهویی، مری، نارویی، شهنوازی، كهرازهی، گمشادزهی، باركزهی. او یكی از اعضای طایفه ریگی است.
عبدالمالك تحصیلات كلاسیك ندارد و تنها چند سال در یكی از حوزه‎‎های علمیه اهل سنت مشغول به تحصیل بوده كه البته از آنجا نیز اخراج شده است. ریگی خودش را «خادم جندا...» میخواند. او دارای سابقه شرارت و یك مورد چاقوكشی بهخاطر مسایل قبیلهای در داخل شهر زاهدان است و به همین خاطر مدتی هم زندانی شد اما بعد از آزادی خود را زندانی سیاسی معرفی نمود.
بنا بهگفته خودش از سن نوزده سالگی اسلحه بهدست گرفته و به عملیات تروریستی پرداخته است. گفته میشود ریگی پیش از آغاز فعالیت‎‎های تروریستی برای جلب حمایت علمای اهل سنت منطقه - كه به مولویها مشهور هستند - نزد آنها رفت، اما آنها برای حرفهایش اهمیتی قایل نشدند. گزینه بعدی ریگی قاچاقچیان عمده مواد مخدر بودند. آنها بهدلیل اینكه علاقه داشتند جبهه تازهای در برابر نیروهای انتظامی و امنیتی استان بهوجود آید از ریگی استقبال كردند و با در اختیار گذاشتن اسلحه و پول به حمایت از او برخواستند.
به این ترتیب، ریگی گروه خود را پایهگذاری كرد. گروهی كه پس از نخستین حمله تروریستی نام «جندا...» را بر خود گذاشت. این گروه هدف اصلی خود را «دفاع ازحقوق ملی و مذهبی قوم بلوچ و اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان اعلام كرده» اما بسیاری از مردم غیرنظامی منطقه نیز قربانی عملیات تروریستی ریگی و گروهش شدهاند.جندا... پس از مدتی نام «جنبش مقاومت ملی ایران!» را بر خود گذاشت. این تغییر نام نمایانگر تغییر حامیان و خطدهندگان اصلی به گروه ریگی بود.
پس از این تغییر نام بود كه صدا و عكس ریگی به بسامد برخی شبكه‎‎های تلویزیونی سلطنتطلب تبدیل شد.یكی از مجاری تبلیغاتی ریگی رادیو صدای بلوچ است كه از استكهلم سوئد پخش میشود. گروه ریگی علاوه بر آن بارها از شبكه العربیه كه مالك اصلی آن حاكمان عربستان سعودی هستند بهعنوان بلندگوی تبلیغاتی خود استفاده كرده است.
این شبكه در اقدامی بحثبرانگیز، تصاویر كشته شدن مرزبانان به گروگان گرفته شده ایرانی را پخش كرد. العربیه پیش از آن اقدام مشابهی را نیز در مورد گروگان‎‎های غربی اسیر القاعده انجام داده بود.
در حوادث اخیر نیز تلویزیون دولتی انگلیس و رادیو دولتی آمریكا با این تروریسم گفتگو كردند.


بقیه در ادامه ی مطلب


رابطه با آمریكا
برادر عبدالمالك ریگی سركرده گروهك تروریستی جندا... از دست داشتن آمریكا در انفجارها و عملیات خرابكارانه عناصر این گروه در استان سیستان و بلوچستان درجنوب شرقی ایران پرده برداشت.عبدالحمید ریگی كه به اعدام محكوم شده است، در گفتوگوی اختصاصی با شبكه تلویزیونی العالم افزود: «در سال 2003 میلادی، عبدالمالك ریگی دو بار در سفارت آمریكا در اسلام آباد با آمریكایی ها دیداركرده است.»عبدالحمید ریگی همچنین گفت: «من خودم شخصا نیز با دو زن آمریكایی كه مترجم افغان به همراه داشتند، دیدار كردم و مسایلی را كه برادرم با آمریكایی ها در خصوص آنها گفتوگو كرده بود، بررسی كردیم و از دولت آمریكا درخواست كردیم كه از اسلام آباد بخواهد با جندا... همكاری كند و به ما اجازه دهد در مرزهای افغانستان با ایران رفت و آمد كنیم.»وی در خصوص ادامه درخواستهای ریگی اظهار داشت: «ما همچنین از آمریكا خواستیم یك پایگاه نظامی همراه با سلاح و كارشناسان نظامی برای آموزش 3 هزار نفر از عناصر جندا... دراختیار ما قراردهد، و نیز یك شبكه ماهوارهای را برایمان راهاندازی كند.»عبدالحمید ریگی افزود: «برادرم با درخواست آمریكاییها برای انجام عملیاتی در خارج از استان سیستان و بلوچستان، تهران و اصفهان درمقابل ارایه كمك‎‎های مالی لازم به گروه جندا... موافقت كرده بود. برادرم همچنین یكبار 100 هزار دلار و یك دستگاه رایانه و تجهیزات ارتباط ماهوارهای از آمریكا دریافت كرد


پنج شنبه 25 اسفند 1384
دشت تاسوكی در میانه جاده زابل - زاهدان
اعضای گروهك تروریستی جندا... به رهبری عبدالمالك ریگی در چهارده كیلومتری «پاسگاه تاسوكی» با پوشیدن لباس مبدل نیروی انتظامی و استتار چهره راه را بر خودروهای عبوری بستند. سرنشینان را پیاده كردند، چشم و دست و دهانشان را بستند و در كنار جاده آنها را تیرباران كردند. صبح فردا فیلم كشتار دسته جمعی قربانیان از شبكههای ماهوارهای پخش شد.در این حادثه بیستودو نفر از هموطنان به شهادت رسیدند. بیشتر از پنج ماه بعد در تاریخ چهارم مرداد 1385، چهار نفر از افرادی كه در حادثه تاسوكی گروگان گرفته شده بودند، آزاد شدند و یك نفر دیگر در اسارت باقی ماند. چهار روز بعد تنها متهم دستگیر شده در این رابطه اعدام شد.سیزدهم بهمن 1385
زاهدان
عصر سیزدهم بهمن 1385، چند فرد مسلح چهار مأمور گشت نیروی انتظامی را كه در خیابان بزرگمهر مشغول گشتزنی بودند، به رگبار بستند و به شهادت رساندند. در این حمله دو افسر انتظامی به نام سرهنگ خواجه و سرهنگ شیبك و یك سرباز وظیفه شهید شدند.

بیستوپنجم بهمن ماه 1385
زاهدان
صبح روز بیستوپنجم بهمن اتوبوسی حامل پاسداران سپاه در زاهدان منفجر شد. این انفجار باعث شهادت یازده و زخمی شدن هجده پاسدار نیروی زمینی سپاه شد. گروهك جندا... مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفت.

جمعه بیستوهفتم بهمن ماه 1386
زاهدان
شیشههای مدرسه دخترانه معرفت در زاهدان با انفجار بمبی صوتی در مقابل این مدرسه لرزید. این حادثه كشته یا زخمی به همراه نداشت.بیستوچهارم خرداد 1387
پاسگاه مرزی سراوان
نیمه شب بیستوچهارم خرداد 1387، گروهی از اشرار و عوامل گروهك تروریستی جندا... در كمین غافلگیرانه ای، شانزده نفر از كاركنان ناجا را در اطراف سراوان، گروگان گرفته و آنان را به كشور پاكستان انتقال دادند.
سردار احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، پانزدهم آذر 1387 گفت: «متأسفانه تمامی گروگانهای حادثه سراوان بهدست گروهك تروریستی عبدالمالك ریگی به شهادت رسیده اند


هفتم دی ماه سال 1384
شهرستان سرباز


بیستوششم مهرماه 1388
شهرستان سرباز
چهل و یك نفر از هموطنان صبح روز یكشنبه بیستوششم مهرماه هشتادوهشت در یك انفجار انتحاری در شهرستان سرباز زاهدان به شهادت رسیده و بیستوهشت نفر مجروح شدند. نمایشگاهی از دستاوردهای محلی برای بازدید عموم برپا شده بود و قرار بود حاضران قبل از تشكیل جلسه از این نمایشگاه بازدید كنند كه یك نفر كه از قبل به خود بمب وصل كرده بود، وارد نمایشگاه شد و این عملیات تروریستی را انجام داد.
سردار نورعلی شوشتری، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه و سردار محمدزاده فرمانده سپاه پاسداران سیستان و بلوچستان، هم چنین چند تن دیگر از فرماندهان شهرستانهای استان در این اقدام تروریستی به فیض شهادت نایل آمدند.


خردادماه 1388
در آستانه دهمین انتخابات ریاستجمهوری در انفجار مسجد علیبن ابیطالب(ع) زاهدان بیستویك تن شهید و صدوهشتادودو تن مجروح شدند كه هشتادوهفت تن از این افراد به صورت سرپایی مداوا و از بیمارستانهای زاهدان ترخیص شدند. همان زمان، رییس دادگستری كل استان سیستان و بلوچستان از بازداشت یكی از عوامل این انفجار خبر داد.
گروهك افراطی جندا... مسئولیت این بمب گذاری را بر عهده گرفت. عبدالمالك ریگی كمی بعد در گفت وگو با تلویزیون ماهوارهای ضدانقلاب رنگارنگ، مسجد امیرالمومنین را مسجد ضرار خواند و گفت كه این مسجد محل تجمع بسیجی ها بوده است.

شنبه سوم مردادماه 1388
ایوب ریگی فرزند الهیار و مسعود گمشادزهی فرزند بدلهان به اتهام محاربه و افساد فیالارض از طریق عضویت و فعالیت موثر در گروهك تروریستی ریگی به اعدام محكوم شدند.
حكم صادره از سوی دادگاه انقلاب برای این تروریست ها پس از تایید مراجع عالی قضایی صبح روز شنبه سوم مرداد 1388 در محوطه زندان مركزی زاهدان به اجرا درآمد.


بیستویكم مردادماه 1388
مأموران وزارت اطلاعات اعضای یك تیم تروریستی وابسته به گروهك ریگی را در زاهدان شناسایی و دستگیر كردند. این تیم تروریستی قصد داشت با هدف ایجاد اختلاف و تفرقه در میان صفوف مسلمین بهویژه اهل سنت و شیعیان این استان، مبادرت به انفجار در برخی نقاط از پیش تعیین شده كند كه با تلاش مأموران اداره كل اطلاعات زاهدان یك نفر از عناصر اصلی و سه تن از تروریست ها بازداشت شدند.


شنبه بیستوسوم اردیبهشت 1385
منطقه دارزین
حدود ساعت بیستویكوپانزده دقیقه در كیلومتر سیوپنج محور «بم ـ كرمان» در دوراهی «دارزین»، هشت نفر شرور در حالیكه لباس مأموران انتظامی را بر تن داشتند با متوقف كردن چهار دستگاه خودروی عبوری و پیاده كردن سرنشینان آنها، همگی را از ناحیه سر به گلوله بستند. در تمام این مدت، عاملان جنایت، پسر بچه دوازده سالهای را بهعنوان تنها شاهد ماجرا به تیر چراغ برق بسته بودند. در این واقعه نیز دوازده تن از هموطنان به شهادت رسیدند.
عصر شانزدهم مرداد 1385 پس از گذشت هشتادوهفت روز از جنایت «دارزین»، یكی از عوامل این حادثه تروریستی به نام «نجیب علی كرزه ای» به دار مجازات آویخته شد.
بعدها عبدالمالك ریگی رهبر افراطی گروهك جندا... از پذیرفتن مسئولیت حادثه دارزین طفره رفت.


بیستوسوم تیر 1388
سیزده تن از اعضای گروهك تروریستی ریگی در سیستان و بلوچستان اعدام شدند. شهادت كسانی چون شهید سرهنگ كاوه، شهید زاهدشیخی و شهید رحیم پور و مشاركت در راه بندی و گروگانگیری مسلحانه بیستودو نفر از شهروندان عادی در جاده چابهار ـ نوبندیان از جمله اتهامات این افراد بود. 9 مرزبان ایرانی هفتم دی ماه سال 1384 توسط اعضای گروهك «جندا...» در شهرستان سرباز به گروگان گرفته شدند. چند روز بعد گروگانگیران یكی از آنها را كه سنی مذهب بود، آزاد كردند. گروگان گیران در قبال آزادی گروگان ها خواهان آزادی برخی از اعضای گروه خود شدند كه در دادگاه‎‎های انقلاب بهعنوان مفسدفی الارض به اعدام محكوم شده بودند. بیستوهشت روز بعد، هفت نفر دیگر از این مرزبانان آزاد شده و تنها استوار نامجو در اختیار آنها باقی ماند

نوشته شده توسط وحید نت در جمعه 30 بهمن 1388 و ساعت 12:29 ب.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 نوشته های پیشین
+ تصادف دو تا ماشین آتش نشانی در هنگام ماموریت
+ دیدنی ها
+ تاب بازی از نوع خیلی خفن
+ دیدنی = ورزش کاراته
+ حرکات جالب
+ دیدنی ها
+ حکایت ناصرالدین شاه و توالت فرنگی در فرانسه
+ پرش یا یه جورایی سر سره بازی
+ تیکه های جدید به دختران
+ دکراسیون داخلی یک اتوبوس مجهز
+ طولانی ترین صف توالت دنیا در ایران
+ m
+ عكس های جالب
+ هدیه جشن تولد
+ تصادف خیلی بد در چهارراه
+ لحظه ای برخورد رعد برق به زمین در کنار ساحل دریا
+ دیدنی = حیوانات
+ سگ شنگول
+ حرکات نمایشی در پیاده رو
+ تك چرخ زدن عرب
+ كلیپ با مزه
+ سخنرانی دکتر انوشه
+ پیشنهاد بی شرمانه طی نامه رسمی اداری رئیس کارگزینی به کارمند خانم اش
+ می دونید تفاوت فرهنگ ما ایرانیها با اروپاییها چیه؟!
+ جنجال برانگیزترین فیلم‌های تاریخ سینما
+ اس ام اس سركاری
+ آب نبات با طعم جیر جیرک و عقرب..!!!
+ اگه به این 5 سوال جواب دادی معلومه خیلی باهوشی!!؟
+ زن زلیل خوب
+ بگیر که اومممممممممممد

صفحات :